2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF

>> Mua sách tại những trang thương mại uy tín

Tiki Fahasa

 

Danh mục:

Mô tả

2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF

토픽 시험에 자주 나오는 빈도를 반영하여 단어를 선별하였고 그에 따른 유의어와반의어 그리고 연결해서 외울 수 있는 관련어도 함께 적어 학습자의 편의를 도왔습니다.

예문은 중고급 수준에서 제시하였고 6 개 언어로 번역하였습니다. 번역은 베트남어로되어 있습니다.

토픽 시험을 준비할 때는 빈도를 참고할 수 있도록 별표로 표시하였고 과제를 할 때는찾기 편하도록 크게는 품사로, 내용에서는 ‘ᄀ, ᄂ, ᄃ’순으로 그 차례를 정하였습니다.

Các từ được chọn theo tần suất xuất hiện thường xuyên trong bài kiểm tra chủ đề, và các từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các từ liên quan có thể kết nối và ghi nhớ cũng được viết để giúp người học thuận tiện.

Các câu ví dụ được trình bày ở trình độ trung cấp và đã được dịch sang 6 ngôn ngữ. Bản dịch bằng tiếng Việt.

Khi chuẩn bị cho bài kiểm tra chủ đề, tần suất được đánh dấu hoa thị để tham khảo và khi làm bài tập, thứ tự các phần của bài phát biểu lớn để dễ tìm hơn và theo thứ tự ‘ᄀ, ᄂ, ᄃ’ trong Nội dung.

Click Download Ebook Tại Đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp – PDF”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *