Giảng Lý Dưới Chân Thầy – Tác giả : C.W. Leadbeater

>> Mua sách tại những trang thương mại uy tín

Tiki Fahasa Shopee

 

Mô tả

Annie Besant & C. W. Leadbeater

Giảng Lý Dưới Chân Thầy

VÀI LỜI NÓI ĐẦU

Tôi xin nói ngay rằng, bản dịch này do theo hai bản cũ: Bản chữ Anh và bản dịch ra chữ Pháp. Chúng tôi dung hoà cả hai bên, bởi vì có nhiều câu trong bản dịch chữ Pháp không đúng nghĩa với nguyên văn chữ Anh. Vì lẽ nào? Không rõ.

Có nhiều điều khác nữa là từ năm 1963 về sau, bản chánh chữ Anh loại ra hai chỗ:

Một là: Những đoạn nói về Đức Chưởng Giáo lâm phàm và những điều liên quan đến Ngài.

Hai là: Đoạn giảng lý của Đức Leadbeater nói về cách đối đãi với mấy em học sinh ở Anh và ở Ý nơi Chương 27: Điều Hung Ác, câu thứ ba.

Về bản dịch, chúng tôi hết sức cố gắng tìm hiểu ý nghĩa câu văn, lựa những chữ đồng nghĩa với những danh từ dùng trong hai bản, chữ Anh và chữ Pháp.

Điều chúng tôi mong mỏi làm sao cho quí bạn đọc xong liền hiểu đúng với tư tưởng của hai Đại Đức A. Besant và Leadbeater để đem ra thực hành có hiệu quả mau lẹ. Tôi tưởng cũng phải nói rằng: Quyển “Giảng Lý Dưới Chân Thầy,” cũng như hai quyển “Giảng Lý Tiếng Nói Vô Thinh và Ánh Sáng Trên Đường Đạo,” rất khó hiểu đối với những người còn bôn ba trên đường danh lợi. Cần phải giảng lại ba quyển Giảng Lý này, hy vọng người ta mới có thể lãnh hội được phần nào.

Xin nói chính xác là, trước kia, hai Đại Đức A. Besant và Leadbeater giảng riêng cho các Sinh Viên Huyền Bí Học là những người có lý tưởng và cố gắng sống một đời sống cao thượng, vị tha, chớ không phải diễn thuyết cho công chúng.

Cho nên có nhiều đoạn mới đọc qua thấy dường như hai Ngài có ý khoe mình, nhưng sự thật khác hẳn. Hai Ngài không bao giờ có tánh đó.

Hai Ngài nói lại cho các Sinh Viên nghe những điều hai Ngài đã hiểu biết về kinh nghiệm trên mấy Cõi cao, nhất là Cõi Bồ Đề, để cho Sinh Viên có một quan niệm đúng đắn về đời sống trên các Cõi đó. Ngày sau khi lên tới chốn này, họ sẽ không bỡ ngỡ.

Sau, những lời Giảng Lý ba quyển này với vài quyển nữa như: “Con Người Là Ai? Từ Đâu Đến? Sẽ Về Đâu?” và “Chơn Sư và Thánh Đạo”được Thiên Đình cho phép xuất bản, vì một Kỷ Nguyên mới, Kỷ Nguyên Huyền Bí Học đã mở màn bắt đầu từ năm 1975. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên, một phần của những Giáo Lý Bí Truyền xưa kia được giữ kín trong các Đạo Viện để đào tạo những Tín Đồ đã được chọn lựa, ngày nay đem ra phổ biến cho người đời biết rõ. Nhất là mục đích sanh hóa Con Người trên Dãy Địa Cầu này. Mấy điều này khác hẳn những tín ngưỡng của các Tôn Giáo Công Truyền, cho nên nhiều người không quan niệm được, nhất là những ai tin rằng cứ niệm Phật mãi, không cần trau giồi tánh nết cho thật tốt, thác rồi cũng được về Tây Phương thành Phật, ngồi trên Tòa Sen.

Tuy nhiên, những ai đã có kinh nghiệm với những phương pháp của Thông Thiên Học chỉ bảo đều biết: Đâu là Chân Lý.

Thông Thiên Học là Minh Triết Thiêng Liêng, cội rễ của các Tôn Giáo, các Khoa Học và các Triết Học. Nó là Khoa Mật của các Tôn Giáo lớn như: Ai Cập Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo.

Thông Thiên Học chỉ con đường vắn tắt cho Con Người noi theo để tới mục đích trước ngày giờ đã định sẵn cho Nhân Loại trong Thái Dương Hệ này, tức là thành Một Vị Siêu Phàm, thoát đọa Luân Hồi.

Cầu xin ba quyển Giảng Lý này giúp ích được quí bạn thật nhiều trên đường Tầm Tu Học Đạo.

Mục Lục

Lời nói đầu

Chương 1 ÐƯỜNG ÐẠO VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI Ở THẾ GIAN

Chương 2 SỰ ÐIỂM ÐẠO VÀ KHI SẮP ÐƯỢC ÐIỂM ÐẠO

Chương 3 QUYỂN SÁCH ÐƯỢC VIẾT RA BẰNG CÁCH NÀO ? Chương 4 LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU TIÊN

Chương 5 THÁI ÐỘ CỦA NGƯỜI ÐỆ TỬ

Chương 6 BỐN CON ÐƯỜNG DỰ BỊ

Chương 7 BỐN ÐỨC TÁNH CẦN THIẾT

Chương 8 NHỮNG MỤC ÐÍCH THẬT VÀ NHỮNG MỤC ÐÍCH KHÔNG PHẢI LÀ THẬT

Chương 9 ÐỜI SỐNG CỦA BA THỂ

Chương 10 ÐIỀU LÀNH VÀ ÐIỀU DỮ

Chương 11 PHẢI TUYỆT ÐỐI CHÂN THẬT

Chương 12 TÌNH BÁC ÁI VÀ SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG

Chương 13 TÁNH ÐOẠN TUYỆT DIỆT TRỪ SỰ HAM MUỐN Chương 14 DUY CÓ MỘT ÐIỀU HAM MUỐN TỐT HƠN HẾT Chương 15 NHỮNG PHÉP THẦN THÔNG

Chương 16 NHỮNG SỰ HAM MUỐN NHỎ NHEN

Chương 17 HÃY LO LẮNG VIỆC NÀO CÓ CAN HỆ VỚI MÌNH Chương 18 HẠNH KIỂM TỐT TỰ CHỦ

TRONG LÚC TƯ TƯỞNG Chương 19 TỰ CHỦ TRONG LÚC HÀNH ÐỘNG

Chương 20 ÐỨC KHOAN DUNG

Chương 21 AN PHẬN

Chương 22 ÐI THẲNG ÐẾN MỤC ÐÍCH DUY NHẤT

Chương 23 LÒNG TIN CẬY

Chương 24 LÒNG TỪ ÁI SỰ GIẢI THOÁT, CÕI NIẾT BÀN, VÀ VÒNG SINH TỬ

Chương 25 LÒNG TỪ ÁI TRONG ÐỜI SỐNG HẰNG NGÀY Chương 26 SỰ NÓI HÀNH

Chương 27 SỰ HUNG ÁC

Chương 28 THÓI DỊ ÐOAN

Chương 29 PHỤNG SỰ

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Hoặc:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giảng Lý Dưới Chân Thầy – Tác giả : C.W. Leadbeater”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *