Thiên Đàng Du Ký – (Đào Mộng Nam, Lương Sĩ Hằng)

>> Mua sách tại những trang thương mại uy tín

Tiki Fahasa Shopee

 

Mô tả

Thanh Thản Dạo Chơi Thái Cực

Định Thần Bồi Dưỡng Nguyên Khí

Lo Tu Nhân Luân Đạo Đức

Muốn Hưởng Thiên Đường Cực Lạc

Dịch Giả: Đào Mộng Nam

Minh Giải: Lương Sĩ Hằng

Thiên Đàng Du Ký – (Đào Mộng Nam, Lương Sĩ Hằng)

Thiên Đường Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền từ số 75 đến số 114 ấn tống lần thứ hai năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1981 và phổ biến năm 1983.

Mục Lục

Tiểu Sử Phật Sống Tế Công …………………………………….. 19

Lời Ông Tám Giảng

Trước Khi Đọc Thiên Đường Du Kí …………………………. 25

Ý Chỉ

Tiên Cô Nguyên Quân …………………………………………. 28

Ngọc Chỉ

Kim Khuyết Nội Tướng họ Từ ………………………………. 34

Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên ……………………….. 38

Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn……………………….. 38

Vô Cực Dao Trì Kim Mẫu …………………………………….. 44

Quán Âm Đại Sĩ …………………………………………………… 48

Hồi 1:

Dạo Cửa Nam Thiên…………………………………………….. 53

Nghe Đại Thánh Thuyết Pháp ………………………………. 53

Hồi 2:

Dạo Cửa Nam Thiên Ngọc Khuyết

Lạy Chào Ra Mắt Văn Hành Thánh Đế ………………….. 72

Hồi 3:

Lại Dạo Nam Thiên Ngọc Khuyết

Nghe Thánh Đế Khuyên Nhủ ……………………………….. 82

Hồi 4:

Dạo Cung Thái Thanh

Nghe Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp ……………….. 90

Hồi 5:

Lại Dạo Cung Thái Thanh

Nghe Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp ………………109

Hồi 6:

Dạo Cung Thương Thanh

Nghe Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Pháp…………………124

Hồi 7:

Dạo Sông Tam Thanh

Nghe Hà Thượng Công Thuyết Pháp ……………………156

Hồi 8:

Lại Dạo Cung Thượng Thanh

Nghe Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Pháp………………….169

Hồi 9:

Dạo Cung Ngọc Hư

Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp …………205

Hồi 10:

Lại Dạo Cung Ngọc Hư

Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp …………227

Hồi 11:

Dạo Cung Ngọc Hư Lần Thứ Ba

Nghe Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Pháp

Cùng Lạy Chào Đức Huyền Huyền Thượng Nhân….247

Hồi 12:

Dạo Cung Đông Hoa

Lắng Nghe Đông Hoa Đế Quân Thuyết Pháp ………..319

Hồi 13:

Lại Dạo Cung Đông Hoa

Lắng Nghe Đông Hoa Đế Quân Thuyết Pháp ………..355

Hồi 14:

Dạo Cung Đông Hoa Lần Thứ Ba

Thăm Hoa Nguyên Linh Của Chúng Sinh…………….. 382

Hồi 15:

Dạo Cung Đông Hoa Lần Thứ Tư

Thăm Cây Nguyên Linh Của Chúng Sinh …………….. 391

Hồi 16:

Dạo Cung Nam Hoa

Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp …. 420

Hồi 17:

Lại Dạo Cung Nam Hoa

Lắng Nghe Đức Nam Hoa Đế Quân Thuyết Pháp …. 435

Hồi 18:

Dạo Cung Tây Hoa

Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp …………………… 462

Hồi 19:

Lại Dạo Cung Tây Hoa

Lắng Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp …………… 478

Hồi 20:

Dạo Cung Tây Hoa Lần Thứ Ba

Lắng Nghe Dao Trì Kim Mẫu Thuyết Pháp …………… 487

Hồi 21:

Dạo Cung Bắc Hoa

Lắng Nghe Bắc Hoa Đế Quân Thuyết Pháp…………… 498

Hồi 22:

Lại Dạo Cung Bắc Hoa

Lắng Nghe Bắc Hoa Đế Quân Thuyết Pháp…………… 510

Hồi 23:

Dạo Cung Trung Hoa

Lắng Nghe Trung Hoa Đế Quân Thuyết Pháp………..521

Hồi 24:

Lại Dạo Cung Trung Hoa

Lắng Nghe Trung Hoa Đế Quân Thuyết Pháp………..534

Hồi 25:

Dạo Động Đào Nguyên Vùng Núi Cửu Tiên

Hỏi Đạo Đại Tiên Quảng Thành Tử ……………………..543

Hồi 26:

Dạo Điện Đại Thánh

Bái Hội Chí Thánh Tiên Sư…………………………………..562

Hồi 27:

Dạo Bảo Điện Đại Hùng Tây Thiên

Bái Hội Thích Ca Mâu Ni Phật ……………………………..571

Hồi 28:

Dạo Núi Phổ Đà Ở Nam Hải

Lắng Nghe Đức Quán Thế Âm Thuyết Pháp ………….587

Hồi 29:

Dạo Thế Giới Cực Lạc Tây Phương

Lắng Nghe Đức Phật A Di Đà Thuyết Pháp……………600

Hồi 30:

Dạo Điện Tam Quan

Bái Hội Đức Thiên Quan Đại Đế…………………………..619

Hồi 31:

Dạo Điện Tam Quan

Bái Yết Địa Quan Đại Đế ……………………………………..631

Hồi 32:

Dạo Điện Tam Quan

Bái Hội Thủy Quan Đại Đế …………………………………. 647

Hồi 33:

Dạo Điện Trung Nghĩa Và Điện Hiếu Thảo ………….. 657

Hồi 34:

Dạo Cõi Biên Giới Âm Dương

Xem Cảnh Những Người Được Trở Về Trời …………. 672

Hồi 35:

Dạo Tam Giới Gặp Bát Tiên Quán Diệu Pháp ……….. 683

Hồi 36:

Cung Dao Trì Mở Tiệc Lớn Tạ Ơn Chư Tiên Phật,

Đức Lão Mẫu Khen Thưởng Dương Sinh

Cùng Chúc Mừng Sự Thành Công……………………….. 700

Ngọc Chỉ

Kim Khuyết Nội Tướng họ Từ …………………………….. 714

– Trích dẫn từ sách: Thiên Đàng Du Ký – 

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Hoặc:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiên Đàng Du Ký – (Đào Mộng Nam, Lương Sĩ Hằng)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *